Skip to main content

  SEKTOR PENDIDIKAN & KESEJAHTERAAN KELUARGA

  Antara fungsi dan peranan Sektor Pendidikan & Kesejahteraan Keluarga adalah seperti berikut:-
   Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
   Mendidik dan memimpin berteraskan nilai-nilai murni.
   Melahirkan ummah yang cemerlang, beriman, berilmu dan bertaqwa.

  SKOP
  Sektor Pendidikan & Kesejahteraan Keluarga terdiri daripada Unit Hadhanah Child Care Centre,
  Unit Tadika Islam Lestari Ilmu dan Unit KAFA Integrasi Darul Quran.