Skip to main content

Logo 40 Tahun

 

 • SEJARAH

  Masjid Al Malik Khalid USM

  MASJID AL-MALIK KHALID PUSAT ISLAM USM

  Pusat Islam pada mulanya dikenali dengan nama Balai Islam di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP). Rancangan untuk membina Pusat Islam di Kampus Induk Pulau Pinang mula dibincangkan pada akhir 1972 berlanjutan sehingga 1973. Satu memorandum tentang projek ini telah dikemukakan kepada Y.Bhg. Naib Canselor pertama, Tan Sri Hamzah Sendut. Persatuan Mahasiswa Islam (PMI) USM telah memainkan peranan penting dalam menyediakan memorandum penubuhan Balai Islam di kampus Universiti Sains Malaysia. Y.Bhg. Tan Sri Hamdan bin Shaik Tahir, Naib Canselor ke-2, telah memberikan tumpuan yang serius terhadap projek ini dan beliau telah berusaha mendapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan Pusat dan kerajaan Arab Saudi. Sebagai hasilnya, pada tahun 1977 pihak kerajaan telah memberikan perhatian serius di bawah Rancangan Malaysia ke-2. Kos pembinaan dianggarkan sebanyak RM 3 juta.

  Masjid ini telah dinamakan Masjid Al-Malik Khalid sebagai menghargai jasa baik Raja Al-Malik Khalid yang merupakan pemerintah kerajaan Arab Saudi ke-3 yang turut menyumbangkan sebahagian besar kos pembinaan masjid ini. Kompleks Balai Islam dirasmikan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddn Al Mu'adzam Shah pada 2 September 1983 dan dinaikkan taraf sebagai Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.

  Pusat Islam Kejuruteraan

  PUSAT ISLAM USM KAMPUS KEJURUTERAAN, NIBONG TEBAL

  Dengan pertambahan bilangan pelajar dan perkembangan pesat dari sudut pembangunan fizikal, Universiti Sains Malaysia telah melebarkan sayapnya dengan menubuhkan kampus cawangan iaitu Kampus Kejuruteraan di Seri Ampangan, Nibong Tebal, Pulau Pinang dan Kampus Kesihatan di Kubang Kerian, Kelantan. Pusat Islam turut bersama mengikuti arus perkembangan Universiti Sains Malaysia dengan menubuhkan cawangan Pusat Islam di kedua-dua kampus tersebut.

   Masjid Kampus Kesihatan 1

   PUSAT ISLAM USM KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN KELANTAN

 • MISI

  Misi Pusat Islam ialah mendidik dan memimpin umat manusia dengan cara terbaik bagi mencapai matlamat murni insan sebagai hamba dan khalifah Allah melalui penyebaran ilmu yang benar-benar berteraskan adab, kualiti, kecemerlangan dan usaha menggerakkan dan menginovasi ke arah umat terbaik "khaira ummah".

 • OBJEKTIF

  Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia bercita-cita membina imej dan identiti baru ke arah objektif yang lebih segar dan bermaruah. Pusat Islam berharap mendapat sokongan dan kerjasama semua pihak dalam usaha tersebut.

  • Menjadi pemangkin kepada pencapaian misi dan visi universiti
  • Membentuk pelajar, staf dan anggota masyarakat sekitar ke arah menjadi warganegara yang beriman dan bertaqwa
  • Menanam nilai-nilai murni dan universal berasaskan al-Quran dan al-Sunnah
  • Memelihara, mengawal dan memulihkan maruah Islam dan umatnya daripada sebarang pencemaran dengan meningkatkan aktiviti-aktiviti ekonomi, penyelidikan dan pembangunan serta penerbitan
  • Menjadi pusat yang melaksanakan prinsip Amal Makruf Nahi Munkar
 • MOTO

  Sesuai dengan misi Pusat Islam dan untuk memulihkan imej dan meningkatkan mutu perkhidmatannya, Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melakukan anjakan paradigma dengan memperkenalkan moto untuk kakitangan dan umat Islam seluruhnya, iaitu:

  "Khidmat Cemerlang Budaya Umat Terbilang"

 • STRATEGI

  Bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan program yang dirancang, Pusat Islam telah menggariskan strategi komprehensif dalam pembangunan ummah untuk mencipta kecemerlangan sejagat.

  Antara strateginya :

  • Membentuk pelajar, staf dan mayarakat sekitar ke arah generasi beriman dan bertaqwa melalui budaya ilmu, akhlak dan ibadah.
  • Menanam nilai-nilai murni dan universal berasaskan ajaran al-Quran dan al-Sunnah.
  • Membimbing nilai-nilai murni dan universal berasaskan ajaran al-Quran dan al-Sunnah.
  • Membimbing dan mendidik pelajar serta warga kampus Universiti Sains Malaysia untuk memehami dan menghayati ajaran Islam.
  • Menggerakkan warga kampus dan umat seluruhnya ke arah kehidupan cemerlang dunia dan akhirat. Berkhidmat dan berbakti kepada seluruh warga kampus universiti dan masyarakat sekitarnya.