Organisasi

PEJABAT PENGARAH
Encik Mohammad Shukri Bin Osman
Pengarah

SEKTOR PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN IMEJ
Encik Zayd Bin Zhari
Timbalan Pengarah [Ketua Sektor]
Pegawai Hal Ehwal Islam

SEKTOR PEMBANGUNAN MASJID & WAQAF
Encik Zayd Bin Zhari
Timbalan Pengarah [Ketua Sektor]
Pegawai Hal Ehwal Islam

SEKTOR ZAKAT, KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN & KORPORAT
Encik Mohd Fakrur Amirul Bin Mohamad Rodzi
Penolong Pengarah [Ketua Sektor]

SEKTOR KEILMUAN, PENYELIDIKAN, PENERBITAN DAN MEDIA BAHARU
Encik Nukman Bin Ahmad Zakir
Penolong Pengarah Kanan [Ketua Sektor]

SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Encik Iswandi Bin Abdul Mokmin@mohd Amin
Penolong Pengarah Kanan [Ketua Sektor]

SEKTOR HAL EHWAL WANITA (HELWA) DAN PENGANTARABANGSAAN
Puan Nur Hanani binti Yazi
Penyelaras HELWA

SEKTOR PEMBANGUNAN BAKAT, KEMAHIRAN DAN SENI ISLAM