• banner 1

SEJARAH / INFO

Hal Ehwal Islam (HELWA) ialah sebuah unit yang ditubuhkan di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan modal insan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah di samping aktiviti-aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. Program-program yang di susun meliputi pelbagai aspek seperti keilmuan, kemasyarakatan, kebajikan, ekonomi dan kesenian Islam.

Pelantikan Ahli Jawatankuasa ini dilantik oleh Pengarah Pusat Islam setiap tempoh dua tahun bagi satu sesi pelantikan. Ahli Jawatankuasa ini terdiri dari wakil pelbagai Pusat Pengajian dan Jabatan yang sudi memberi khidmat serta sumbangan idea dan juga tenaga dalam membantu menjayakan hasrat murni Pusat Islam khususnya dan Universiti Sains Malaysia amnya. Jawatankuasa ini juga turut bekerjasama dengan persatuan-persatuan serta organisasi dalam dan luar kampus dalam menabur bakti kepada masyarakat secara sukarelawan.

Hal Ehwal Islam (HELWA) ialah sebuah unit yang ditubuhkan di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan modal insan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah di samping aktiviti-aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan. program-program yang di susun meliputi pelbagai aspek seperti keilmuan, kemasyarakatan, kebajikan, ekonomi dan kesenian Islam.