YAKIN DAN TAWAKAL

Allah Berfirman : "Jikalau engkau telah bulat tekad-untuk melaksanakan sesuatu-maka bertawakkallah kepada Allah." (Surah ‘Ali-‘lmran: 159)
 
Dari Umar r.a., katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Andaikata engkau sekalian suka bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, nescayalah Dia akan memberikan rezeki padamu sekalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi burung-burung berperut kosong dan petang kembali dengan perut penuh berisi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tarmidhi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan.
Pin It