MURAQABAH

Allah Berfirman : "Dia Maha Mengetahui akan kekhianatan mata-maksudnya pandangan mata kepada sesuatu yang diiarang atau kerlingan mata sebagai ejekan dan lain-lain perbuatan yang tidak baik - dan apa saja yang tersembunyi dalam hati.” (Surah al-Mu'min: 19)
 
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatNya, tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatNya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihatmu." H.R Muslim
Pin It