TAUBAT

Allah Berfirman : "Hai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nashuha - yakni yang sebenar-benarnya." (Surah al-Tahrim: 8)
 
Dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Anshari r.a., pelayan Rasulullah s.a.w., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah lebih gembira dengan taubat hambaNya daripada gembira seseorang dari engkau semua yang kehilangan untanya dan disesatkan oleh Allah di tanah yang luas." (Muttafaq 'alaih)
 
Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian: "Allah itu lebih gembira dengan taubat hambaNya ketika ia bertaubat kepadaNya daripada gembiranya seseorang yang kembali menemui unta yang ditungganginya dan membawa bekalan makanan setelah kehilangannya di kawapan tanah yang luas. Setelah berputus asa dia pun terus berbaring dan tidur di bawah naungan sebatang pohon sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali untuk menemui unta dan bekalan makanannya. Tiba-tiba tatkala ia bersedih kelihatan untanya berada di sisinya, lalu ia mengambil ikatnya. Oleh sebab sangat gembiranya maka ia berkata: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah TuhanMu". Ungkapannya menjadi salah kerana merasa amat gembira."
Pin It