Permohonan Online

  1. E-Payment (Sistem Bayaran Online Pusat Islam)
  2. Sistem Permohonan Online Perkhidmatan dan Prasarana Pusat Islam
  3. Sistem Sumbangan Aktiviti Ihya’ Ramadan
  4. Sistem MySuffah@ Pusat Islam USM
  5. Permohonan Khidmat Pembaca Doa /Imam/ Penceramah
  6. Pendaftaran Kelas-Kelas Pengajian Pusat Islam
  7. Pendaftaran mengikuti Kursus /Bengkel/Seminar Pusat Islam
  8. Borang Khidmat Nasihat dan Bimbingan Islam
  9. Pendaftaran kelab rakan masjid
Pin It