Biodata Pengarah Pusat Islam

PROFESOR MADYA DR. SOFRI YAHYA

 

Profesor Madya dalam Perakaunan dan Pengurusan Islam
Penyelidikan dalam Perakaunan, Pengurusan Islam danInovasi

Perundingan: Strategi Perniagaan dan Universiti
Mantan Dekan, PP SiswazahPerniagaan (GSB)
MantanTimbalan Dekan (Akademik, Antarabangsa, Pelajardan Alumni)
Mantan Pengerusi Rancangan Perakaunan, Pusat Pengajian Pengurusan
Naib
Presiden, Asian Academy of Management (AAM)
PenilaiKanan, Malaysian Qualification Agency, (MQA)
Certified Coach, Malaysian Association of Certified Coaches (MACC)

Academic Degrees
•PhD Southampton University
•MSc (Accounting and Management Science), Southampton University
•BBA (Accounting), E. Michigan University

Pin It